290.00Exarchia

Asimaki Fotila B

1
2
0
290.00

Asimaki Fotila B R1

290.00

Asimaki Fotila B R2

270.00Exarchia

Asimaki Fotila C

Asimaki Fotila C

1
2
1
67
270.00

Asimaki Fotila C a

1
2
1
67
270.00

Asimaki Fotila C b

1
2
1
67
290.00Exarchia

Asimaki Fotila D

1
2
2
290.00

Asimaki Fotila D R1

290.00

Asimaki Fotila D R2

270.00290.00Exarchia

Asimaki fotila E

Asimaki fotila E

1
3
2
85
270.00

Asimaki Fotila E- Room 2

1
3
2
85
270.00

Asimaki Fotila E- Room 3

1
3
2
85
290.00

Asimaki Fotila E-Room 1

1
3
2
85
290.00Exarchia

Asimaki Fotila F

1
3
290.00

Asimaki Fotila F R1

290.00

Asimaki Fotila F R2

290.00

Asimaki Fotila F R3

290.00Exarchia

Asimaki Fotila G

1
2
3
290.00

Asimaki Fotila G R1

290.00

Asimaki Fotila G R2

350.00Exarchia

Asimaki Fotila Studio

1
2
30
290.00Gizi

Bousgou 18

3
3
290.00

Bousgou 18 R1

290.00

Bousgou 18 R2

290.00

Bousgou 18 R3

290.00Viktoria

Derigni 14A

2
4
5
95
290.00

Derigni 14A - R1

290.00

Derigni 14A - R2

290.00

Derigni 14A - R3

290.00

Derigni 14A - R4

270.00290.00Victorias Square

Derigny 23 B

Derigny 23 B

1
3
1
80
290.00Athens

Derigny 23 B-1

Derigny 23 B-1 single bed with A/C

1
3
1
80
290.00Athens

Derigny 23 B-2

Derigny 23 B-2 double bed with A/C

1
3
1
80
270.00Athens

Derigny 23 B-3

Derigny 23 B-3 single bed with no A/C

1
3
1
80
290.00Fokionos Negri

Drosopoulou 59

2-bedroom apartment with A/C

1
2
1
65
290.00

Drosopoulou 59b

Room B

1
2
1
65
290.00

Drosopoulou-59a

Room A

1
2
1
65
Pagkrati

Efroniou 14

1
2
1
80
300.00Neos Kosmos

Eggeli 58-60

2
1
49
300.00

Eggeli 58-60 R1