290.00Athens

28th October str. 117 A-3

28th October str. 117 A-3

1
4
5
120
290.00Athens

28th October str. 117 A-4

28th October str. 117 A-4

1
4
5
120
270.00280.00Victoria

3rd September str 72

1.5
3
2
92
280.00

3rd September str 72 - Green

280.00

3rd September str 72 - Pink

270.00

3rd September str 72 - White

40.00

Administration fee

290.00Exarchia

Agathiou 14

2
4
3
107
290.00

Agathiou 14 - Green Room

1
4
3
107
290.00

Agathiou 14 - Yellow Room

1
4
3
107
290.00

Agathiou 14 – Lilac Room

1
4
3
107
290.00

Agathiou 14 – Red Room

1
4
3
290.00Kypseli

Agiou Meletiou 117

1
2
2
290.00

Agiou Meletiou 117 -R2

290.00

Agiou Meletiou 117 - R1

290.00Kypseli

Agiou Meletiou 23

1,5
4
2
102
290.00

Agiou Meletiou 23a

1
3
2
100
290.00

Agiou Meletiou 23b

1
3
2
100
290.00

Agiou Meletiou 23c

1
1
2
100
290.00

Agiou Meletiou 23d

290.00

Alexandra 81b

1
3
7
63
350.00Victorias Square

Aristotelous 141

1
1
1
27sq
Kypseli

Armonias 14-16

1
4
2
125
300.00Exarchia

Asimaki Fotila 28 Studio B

1
1
0
350.00Exarchia

Asimaki fotila A

Asimaki fotila A – studio in Erasmus Residence

1
1
0
33
290.00Exarchia

Asimaki Fotila B

1
2
0
290.00

Asimaki Fotila B R1

290.00

Asimaki Fotila B R2

270.00Exarchia

Asimaki Fotila C

Asimaki Fotila C

1
2
1
67
270.00

Asimaki Fotila C a

1
2
1
67
270.00

Asimaki Fotila C b

1
2
1
67
290.00Exarchia

Asimaki Fotila D

1
2
2
290.00

Asimaki Fotila D R1

290.00

Asimaki Fotila D R2

Exarchia

Asimaki fotila E

Asimaki fotila E

1
3
2
85
290.00Exarchia

Asimaki Fotila F

1
3
290.00

Asimaki Fotila F R1

290.00

Asimaki Fotila F R2

290.00

Asimaki Fotila F R3

290.00Exarchia

Asimaki Fotila G

1
2
3