290.00Athens

28th October str. 117 A-3

28th October str. 117 A-3

1
4
5
120
290.00Athens

28th October str. 117 A-4

28th October str. 117 A-4

1
4
5
120
280.00

3rd September str 72 - Green

280.00

3rd September str 72 - Pink

270.00

3rd September str 72 - White

290.00

Agathiou 14 - Green Room

1
4
3
107
290.00

Agathiou 14 - Yellow Room

1
4
3
107
290.00

Agathiou 14 – Lilac Room

1
4
3
107
290.00

Agathiou 14 – Red Room

1
4
3
290.00

Agiou Meletiou 117 -R2

290.00

Agiou Meletiou 117 - R1

290.00

Agiou Meletiou 23a

1
3
2
100
290.00

Agiou Meletiou 23b

1
3
2
100
290.00

Agiou Meletiou 23c

1
1
2
100
290.00

Agiou Meletiou 23d

290.00

Alexandra 81b

1
3
7
63
290.00

Asimaki Fotila B R1

290.00

Asimaki Fotila B R2

270.00

Asimaki Fotila C a

1
2
1
67
270.00

Asimaki Fotila C b

1
2
1
67
290.00

Asimaki Fotila D R1

290.00

Asimaki Fotila D R2

290.00

Asimaki Fotila F R1

290.00

Asimaki Fotila F R2

290.00

Asimaki Fotila F R3

290.00

Asimaki Fotila G R1

290.00

Asimaki Fotila G R2

290.00

Bousgou 18 R1

290.00

Bousgou 18 R2

290.00

Bousgou 18 R3

290.00

Derigni 14A - R1

290.00

Derigni 14A - R2

290.00

Derigni 14A - R3

290.00

Derigni 14A - R4

290.00Athens

Derigny 23 B-1

Derigny 23 B-1 single bed with A/C

1
3
1
80
290.00Athens

Derigny 23 B-2

Derigny 23 B-2 double bed with A/C

1
3
1
80
270.00Athens

Derigny 23 B-3

Derigny 23 B-3 single bed with no A/C

1
3
1
80
290.00

Drosopoulou 59b

Room B

1
2
1
65
290.00

Drosopoulou-59a

Room A

1
2
1
65
320.00Pagkrati

Efroniou 14 Room 1